Ten interdyscyplinarny projekt proponuje rozwinięcie i wdrożenie innowacyjnych modułów nauczania dla uczniów w wieku 10-14 lat, wykorzystujących metody

Projekt wykorzystuje metodę teoretycznej perspektywy historycznej i nauczania interdyscyplinarnego. Moduły nauczania będą poświęcone konkretnym tematom, jak pojęcie "domu", tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, tradycji muzycznej, modzie, gotowaniu i zagadnieniom sportu, przyszłym potrzebom edukacyjnym i rozwijaniu umiejętności. Celem jest pogłębienie wiedzy politycznej i historycznej uczniów w Europie, a szczególnie w tych krajach europejskich, które są partnerami w projekcie. Zamiarem jest pobudzenie i / lub pogłębienie zainteresowań uczniówEuropą i Unią Europejską jako miejscemintegracji, nauki i pracy. Cele te będą zrealizowane poprzez analizę tematów interdyscyplinarnych oraz zaproponowanie środków i działań mających na celu uzupełnienie o te zagadnienia obecnego programu szkolnego (edukacja formalna) oraz działań w bibliotekach (nieformalne imprezy edukacyjne). Planowane działania będą równocześnie wspierać uczestniczących w projekcie uczniów w rozwoju ich osobowości, odkrywaniu własnych zdolności i zwiększeniu ich kompetencji społecznych.

 

Poznaj siebie i bądź otwarty na różnorodność innych