Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/language/pl-PL/pl-PL.mod_vina_awesome_phoca.ini) is not within the allowed path(s): (/home/.sites/464/site4572749/web:/home/.sites/464/site4572749/tmp:/usr/share/pear:/usr/bin/php_safemode) in /home/.sites/464/site4572749/web/we-are-europe/libraries/joomla/language/language.php on line 787 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/464/site4572749/web/we-are-europe/libraries/cms/application/cms.php on line 470 Projekt

Motto

Poznaj siebie i bądź otwarty na różnorodność innych

Krótki opis

Ten interdyscyplinarny projekt proponuje rozwinięcie i wdrożenie innowacyjnych modułów nauczania dla uczniów w wieku 10-14 lat, wykorzystujących metody

Projekt wykorzystuje metodę  teoretycznej perspektywy historycznej i nauczania interdyscyplinarnego. Moduły nauczania będą poświęcone konkretnym tematom, jak pojęcie "domu", tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, tradycji muzycznej, modzie, gotowaniu i zagadnieniom sportu, przyszłym potrzebom edukacyjnym i rozwijaniu umiejętności. Celem jest pogłębienie wiedzy politycznej i historycznej uczniów w Europie, a szczególnie w tych krajach europejskich, które są partnerami w projekcie. Zamiarem jest pobudzenie i / lub pogłębienie zainteresowań uczniów Europą i Unią Europejską jako miejscem integracji, nauki i pracy. Cele te będą zrealizowane poprzez analizę tematów interdyscyplinarnych oraz zaproponowanie środków i działań mających na celu uzupełnienie o te zagadnienia obecnego programu szkolnego (edukacja formalna) oraz działań w bibliotekach (nieformalne imprezy edukacyjne). Planowane działania będą równocześnie wspierać uczestniczących w projekcie uczniów w rozwoju ich osobowości, odkrywaniu własnych zdolności i zwiększeniu ich kompetencji społecznych.

Planowany przebiegprojektuumożliwinauczycielom,bibliotekarzomi uczniomzapoznanie się znowymiścieżkamiedukacyjnymi izawodowymi orazwarunkami pracyw zglobalizowanym świecieiwzjednoczonejEuropie. Pod względem metodyki dla projektu najważniejsze jest zaangażowanienauczycieli iuczniów, uwzględnianie ich własnych uwarunkowań i potrzeb, tak by mogliwybrać te działania i zasoby, które najbardziej ich interesują. Projekt będzie również zachęcać uczniów dopracy zespołoweji propagowanie projektu poprzezróżne fora internetowe.Zamiarem jestposzerzenieumiejętnościmedialnychuczniów.

With a slight adjustment, the project materials will be usable in other countries and other schools in their cooperation and in their efforts to deepen the students’ knowledge on Europe.

Materiały projektu będą mogły być adaptowanie i wykorzystywane w różnych krajach i różnych typach szkół w celu pogłębienia wiedzy uczniów na temat Europy.

Celeprojektu

 • edukacja społeczna;
 • badanie własnej tożsamości kulturowej; promowanie zrozumienia kulturowego i międzykulturowego; rozwijanie zainteresowań o innych krajach UE i ich kultur; promowanie szacunku dla kultury i osiągnięć innych narodów; promowanie i inicjowanie aktywnego udziału społeczeństwa w dalszym rozwoju wspólnej Europy poprzez konstruktywne debaty i wymiany;
 • rozwijanie konkretnych umiejętności, dających przygotowanie do życia w zglobalizowanym świecie i sprzyjających włączeniu społecznemu;
 • podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat społeczeństw wielokulturowych; przygotowanie do życia zawodowego w społeczeństwach sprzyjających włączeniu społecznemu, które wymagają umiejętności międzykulturowych; nauczanie w jaki sposób przystosować się do zmieniających się warunków edukacji i pracy, które wymagają kształcenia ustawicznego, rozpowszechnianie wiedzy i poszanowaniu różnorodności innych;
 • podnoszenie świadomości historycznej uczniów w celu lepszego zrozumienia obecnej sytuacji geopolitycznej;
 • promowanie idei integracji i wzajemnego poznawania historii jako podstawa do podniesienia świadomości społecznej, poczucia sprawiedliwości i potrzeby akceptacji różnic, służących wzbogaceniuobecnych społeczeństw.

Partnerzy projektu

Konsorcjum składa się z ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Austrii, Estonii, Finlandii, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii). Potęga konsorcjum wynika z różnorodności krajów i instytucji uczestniczących w projekcie: uniwersytety i instytucje badawcze, biblioteki, stowarzyszenia i szkoły.

Instytucja koordynująca z Austrii:

Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung (Międzynarodowy Instytut Literatury Młodzieżowej),Wiedeń

Partnerzy projektu

 • Austria: GTNMS Anton-Sattler-Gasse 93(Gimnazjum), Wiedeń
 • Estonia: Estońskie Stowarzyszenie Czytelnicze, Tallin
 • Polska: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 • Portugalia: Instituto Politécnico de Castelo Branco (Escola Superior de Educação)
  Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (Zespół Szkół im. Nuno Alvaresa) Castelo Branco
 • Finlandia: Ita-Suomen Yliopisto (Uniwersytet Wschodniej Finlandii)
 • Wielka Brytania: University of Worcester (Uniwersytet w Worcester)

Links to the websites of the partners