Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/language/et-EE/et-EE.mod_vina_awesome_phoca.ini) is not within the allowed path(s): (/home/.sites/464/site4572749/web:/home/.sites/464/site4572749/tmp:/usr/share/pear:/usr/bin/php_safemode) in /home/.sites/464/site4572749/web/we-are-europe/libraries/joomla/language/language.php on line 787 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/.sites/464/site4572749/web/we-are-europe/libraries/cms/application/cms.php on line 470 Projekt

Moto

Tunne iseennast ja ole avatud teiste erinevustele

Lühikirjeldus

Rahvusvaheline projekt pakub arendusideed ja selle rakendusena uuenduslikke õpimooduleid 10-14-aastastele õpilastele. Projekt on loomult interdistsiplinaarne. Moodulid on pühendatud eri teemadele, nagu 'kodu kui rahvusliku, piirkondliku ja kohaliku identiteedi mõiste', muusikatraditsiooni, moe, kokanduse ja spordi, tuleviku hariduse vajadused ja tulevikus vajalikud oskused.

Projekti idee on süvendada õpilaste poliitilisi ja ajalooalaseid teadmisi Euroopast tervikuna ja eriti projekti partnermaadest ning äratada ja avardada õpilaste huvi Euroopa ja Euroopa Liidu kui elukestvat õpingut ja tööd võimaldava keskkonna vastu. See eesmärk saavutatakse õppekava läbivate teemade, õppematerjalide ja aktuaalse kooli õppekava täiustavate tegevuste kaudu. Tegevused on läbi töötatud nii kooli kui ka raamatukogu jaoks, ehk siis formaalse ja informaalse hariduse kontekstis. Lisaks edendavad plaanitud tegevused osalevate õpilaste enesearengut, oma võimete avastamist ja arendavad nende sotsiaalseid oskusi. 

Projekt pakub õpetajatele, raamatukogutöötajatele ja õpilastele võimaluse tutvuda uute hariduslike ja professionaalsete lähenemistega ja tegutsemisvõimalustega globaliseerunud maailmas ja ühinenud Euroopas. Metodoloogilselt pakub projekt õpetajate ja õpilaste tegevusideid vastavalt sellele, mis on tähenduslik neile nende õpikeskkonnas, seega igaüks võib valida esitatust need tegevused ja materjalid, mis on neile enam huvitavad. Projekt õhutab õpilaste ühistegevust ja jagatud õppimist läbi mitmesuguste foorumite ning edendab õpilaste digipädevust. Kerge kohandamisega saab projekti materjale kasutada teistelgi maadel peale projekti osaliste, niisamuti muudes kooliastmetes, ja seeläbi süvendada noorte teadmisi Euroopast.

Taotlused ja eesmärgid

 • Kodanikuharidus
 • Suunata uurima osalejate endi kultuurilist identiteeti, levitada kultuurilist ja kultuuridevahelist mõistmist; õhutada huvi teiste Euroopa maade ja nende kultuuride vastu; sisendada lugupidamist teiste rahvaste kultuuri ja saavutuste suhtes; läbi konstruktiivse debati ja jagamise algatada ja edendada aktiivset osavõttu ühinenud Euroopa edasisest arengust.
 • Spetsiifiliste oskuste arendamine ette valmistamaks elamist kaasavas globaliseeruvas maailmas
 • Tõsta teadlikkust ja kasvatada teadmist, kuidas toimida mitmekultuurilises ühiskonnas ja globaliseerunud infoväljas. Valmistada ette ametialaseks tegevuseks kaasavas ühiskonnas, mis nõuab kultuurideülese suhtlemise oskusi; õppida ja kohandada õppimist hariduse ja töö muutuvas kontekstis, mis eeldab elukestvat õppimist; jagada teadmisi teiste kultuuride ja ühiskonnagruppide erisuste kohta.
 • Teadlikkuse tõstmine ühiskonna arengu ajaloolise tausta suhtes, mõistmaks käesolevat olukorda
 • Levitada kaasatuse ja eesmärgipärase aktiivse ajalookujunduse ideed kui baasi tõstmaks teadlikkust sotsiaalse õigluse osas, niisamuti vajaduse osas aktsepteerida erisusi kui inimeste suhteid ja ühiskonda rikastavat nähtust. 

Osavõtjad

Konsortsium liidab 8 partnerit kuuest EL riigist (Eesti, Soome, Ühendkuningriigid, Austria, Poola ja Portugal). Konsortsiumi toimkonna tugevuseks on osavõtvate maade ja institutsioonide erinevus. Projektis osalevad nii ülikoolid, raamatukogud, ühingud kui ka koolid.

Koordineeriv institutsioon

Rahvusvaheline Nootekirjanduse ja Lugemisuurimise Instituut Viinis, Austria

Projekti partnerid

 •  Austria: GTNMS Anton-Sattler-Gasse 93, Vienna
 • Eesti: Eesti Lugemisühing, Tallinn
 • Poola: Biblioteka Publiczna w dzielnicy URSUS, Warszawa
 • Portugal: Instituto Politécnico de Castelo Branco (Escola
 • Superior de Educação)
 • Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, Castelo Branco
 • Soome: Ida-Soome Ülikool
 • Ühendkuningriigid: Worcesteri Ülikool

Links to the websites of the partners