http://gim5mysz.w.interia.pl

Uczniowie z gimnazjum z Polski I Francji porównywali wydarzenia historyczne z okresu Średniowiecza.

Podczas projektu poznawali kulturę i historię kraju partnerskiego. Zebrali również ciekawe materiały dotyczące Średniowiecza. Przykład dobrej praktyki, który może być wykorzystany w projekcie.

Języki: polski, angielski, francuski

© Gimnazjum Myszków, Poland

 Ta informacja jest dostępna w językach: English, Polski, Português.